Generalforsamling 2023

Foreningen Nordfyns Vikingemarked afholder generalforsamling

Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 19.00 i Skamby Multihus

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde på mail: fmd@nordfynsvikingemarked.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.