Generalforsamling 2024

Foreningen Nordfyns Vikingemarked afholder generalforsamling Onsdag d. 28. Februar 2024 kl. 19.00 i Skamby Multihus

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde på mail: fmd@nordfynsvikingemarked.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.